Wyrażam zgodę na używanie przez spółkę Maseko” Marta Piechowska, Nowy Glinnik -Osiedle 3 m 53, 97-217 Lubochnia,   telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, SMS, MMS), dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2016.1489 t.j. z dnia 2016.09.16), jak i w celu kontaktu w ramach czynności przed zawarciem umowy

akademia_masazu_baner_01.jpg

Witaj...

...w naszym świecie, gdzie masaż jest podstawą wszelkich działań!