top of page
witaj.jpg

Witaj...

...w naszym świecie, gdzie masaż jest podstawą wszelkich działań!

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Co to jest Ruch Rozwijający?

—Weronika Sherborne (1922-1990) - Fizjoterapeutka, nauczycielka wychowania fizycznego i tańca, wykładowca uniwersytecki. Przez całe życie pracowała z dziećmi. Wypracowała własny system ćwiczeń urzekający swoją prostotą. Zainspirowana szkołą Rudolfa Labana i własnymi doświadczeniami stworzyła system ćwiczeń znany dzisiaj jako Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne w skrócie SDM (Sherborne Developmental Movement).

 

Ruch rozwijający to nie zestaw ćwiczeń lecz proces komunikacji międzyludzkiej, można powiedzieć że jest to pomoc w odpowiedzi na podstawowe pytania:

 • —kim jestem?

 • —jacy są inni ludzie?

 • —jak żyć z innymi ludźmi?

 • jak zadbać o swoje miejsce w przestrzeni?

 • jak poznać granice swojej przestrzeni osobistej i jak jej bronić ?

Metoda ta jest szansą na istotne wspomaganie rozwoju dziecka szczególnie sfery emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Potrzebny jest tylko czas, przestrzeń i drugi człowiek.

Stwarza ona okazję do poznawania siebie, innych oraz budowania wzajemnych relacji poprzez różnorodne, naturalne i proste doświadczenia ruchowe - aktywności.

Zasady prowadzenia zajęć

 • —uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne (można dziecko

       zachęcać, dodawać mu odwagi, ale nie zmuszać);

 • —nawiązujemy kontakt z każdym dzieckiem

 • —zajęcia powinny być dla dziecka przyjemne i radosne;

 • —przestrzegamy praw dziecka do swobodnej własnej decyzji,

       aby miało poczucie kontroli nad sytuacją i autonomii;

 • —dajemy dziecku szansę na twórcze działanie;

 • —mamy poczucie humoru;

 • —nie krytykujemy dziecka;

 • —chwalimy dziecko nie tyle za efekt, co za jego starania i wysiłek, a także za jego nowe osiągnięcia

 • —unikamy rywalizacji;

 • —rozszerzamy krąg doświadczeń społecznych dziecka stopniowo (ćwiczenia w parach, trójkach z całą grupą);

 • —ćwiczenia zaczynamy od poziomu - podłogi;

 • —zaczynamy od ćwiczeń prostych stopniowo je utrudniając;

 • —zmniejszamy stopniowo swą inicjatywę na rzecz inicjatywy dziecka;

 • —stosujemy naprzemiennie ćwiczenia dynamiczne i relaksacyjne;

 • —uczymy używania sił,y jak i delikatności i opiekuńczości do innych;

 • —dbamy o to aby dziecko jeśli to możliwe znalazło się także w pozycji dominującej (poprzez zamianę ról);

 • —początek ćwiczeń planujemy tak, aby dawał poczucie bezpieczeństwa, oparcia i bliskiego kontaktu;

 • —na zakończenie zajęć stosujemy ćwiczenia wyciszające i uspokajające takie jak masaż!

Dla kogo jest ta metoda?

Ze względu na swą prostotę, naturalność i możliwość stosowania tej metody w każdych warunkach, jest to metoda dla każdego.Mogą w niej brać udział zarówno dzieci zdrowe, niepełnosprawne, opiekunowie wraz z dziećmi, dzieci z wadami postawy (zgłaszamy wszystkie dysfunkcje na początku zajęć), dzieci nieśmiałe, nadaktywne. Każdy może uczestniczyć w zajęciach w takim zakresie, w jakim jest to dla niego możliwe. Nie ma słabszych, gorszych, czy smutnych. Wszyscy są aktywni, radośni i zwycięscy!

Uprawnienia do prowadzenia zajęć Mtodą Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne

SDM a zaspokajanie potrzeb

Weronika Sherborne na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji doszła do wniosku, że każde dziecko ma potrzeby, które pragnie zaspokoić:

 • —POTRZEBA RUCHU

 • —POTRZEBA KOMUNIKACJI I EKSPRESJI EMOCJI

 • —POTRZEBA RELAKSACJI

 • —POTRZEBA KREATYWNEGO DZIAŁANIA

 

Metoda Ruchu Rozwijającego ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły i możliwości ruchowych. Umiejętność odnalezienia się w grupie i komunikacji z innymi.

      

Niezaspokojenie tych potrzeb prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, somatycznych i społecznych.

Rodzaje aktywności

Na bazie potrzeb Weronika Sherborne wskazała na aktywności kreatywne realizowane podczas zajęć:

 • —Ruch prowadzący do poznania swojego ciała.

 • —Ruch prowadzący do poznania otoczenia.

 • —Ruch prowadzący do nawiązania relacji z drugim człowiekiem.

 • —Ruch prowadzący do współdziałania w grupie.

Czego uczymy?

 • —Zaufania do samego siebie

 • —Poprawy komunikacji rodzic-dziecko

 • —Znajomości ciała i przestrzeni

 • —Bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego

 • —Dostarczenie takich fizycznych doznań, które pobudzą świadomość ciała, poprawią kontrolę nad nim i spowodują dobre samopoczucie

 • —Wspieramy i wzmacniamy niezależność oraz wyzwalanie inicjatywy i kreatywności

 • —Empatii w stosunku do drugiej osoby

Jak się przygotować do zajęć?

 • Każdy uczestnik zajęć bierze udział w aktywności

 • Bierzemy ze sobą wygodny strój sportowy

 • Ćwiczymy boso, w ostateczności w skarpetkach antypoślizgowych

 • Mamy ze sobą koc/duży ręcznik

 • Zabierz butelkę wody

Zapraszam na zajęcia w każdy piątek o godz.16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim

bottom of page